Top 100

Top 4 Taga Imus Quotes (2023 Update)

Taga Imus Quote: “Ganun ba ang mga bakla magmahalan. Puro etits ang alam. Kung wala bang yarian, hindi ka na ba mahal. Ganun ba ’yun?”
Taga Imus Quote: “Lahat ng nauna sa akin, gusto mo iyo. ‘Yung laruan kong transformer, akin ’yun dapat pero napunta sa’yo. Bakit, hindi daw bagay sa akin kasi malamya ako. Kaya, ang binili sa akin, manika. Nakakatawa hindi ba.”
Taga Imus Quote: “May magmamahal din sa’yo, huwag mong ipilit. Hindi porke gusto mo, makukuha mo. Hindi porke nakuha mo, gusto ka na.”
Taga Imus Quote: “Hindi ’yun sa kung bakla ka o kung maton ka... wala naman sa kilos ang puso, nandito ’yun sa loob.”
Motivational Quotes
Inspirational Entrepreneurship Quotes
Positive Quotes
Albert Einstein Quotes
Startup Quotes
Steve Jobs Quotes
Success Quotes
Inspirational Quotes
Courage Quotes
Life Quotes
Swami Vivekananda Quotes
Focus Quotes

Beautiful Wallpapers and Images

We hope you enjoyed our collection of 4 free pictures with Taga Imus Quotes.

All of the images on this page were created with QuoteFancy Studio.

Use QuoteFancy Studio to create high-quality images for your desktop backgrounds, blog posts, presentations, social media, videos, posters and more.

Learn more